Stressterapi och avspänningspedagogikJag är diplomerad stressterapeut och avspänningspedagog

Stress är en reaktion på obalans mellan krav och resurser.
Man kan alltså bli stressad och må dåligt om man känner att man inte har tillräckligt mycket resurser, kraft, tid och stöd att hantera de krav som finns i omgivningen. Man kanske känner sig mest som ett kugghjul i en maskin, känner att man inte är uppskattad för det man gör, att man blir orättvist behandlad på arbetsplatsen. Om man har dåliga relationer på arbetsplatsen eller inom familjen, eller om man bär på någon kronisk sjukdom - sådant kan göra att man känner sig hjälplös och att allt är hopplöst, att man tappar lusten och orken.

Långvarig stress har allvarliga och skadliga effekter på organ- och kärlsystem i kroppen, bland annat ökar risken för åderförfettning/åderförkalkning (artheroskleros), hjärtsjukdomar, diabetes, depression, infektioner och otaliga andra åkommor som är relaterade till kronisk stress. Många psykiatriska sjukdomar har en stark koppling till dålig stress. Bland annat är ångestsyndrom och framförallt depression starkt kopplade till stress. Orsaken ligger i att stress leder till utsöndring av många typer av stresshormoner som har förmågan att via blod-hjärnbarriären nå känsliga strukturer i hjärnan. Bland annat påverkar glukokortikoider som kortisol strukturer i hjärnan som hippocampus och hypothalamus, dessa interaktioner leder i sin tur till förändringar i serotonin- och dopaminsignaleringen.

Ofta är det i de delar av kroppen där det finns en ärftlig svaghet som symtom och sjukdomar visar sig först, vilket innebär att effekter av stress kan variera stort från person till person.

Om man inte tar hänsyn till varningstecknen kan således stress på sikt avsevärt öka risken för en rad olika sjukdomstillstånd:

 • Högt blodtryck
 • Hjärtinfarkt och kärlkramp
 • Tarmproblem
 • Magsår
 • Migrän och spänningshuvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Menstruationsrubbningar
 • Astma och allergier
 • Stroke
 • Depression och ångest
 • Sexuella problem

Jag erbjuder dig följande behandlingar:

Stödjande samtal med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Genom samtal får vi hitta fram till vad är det som ligger bakom din stress och hur vi ska hitta bra utvägar för att förändra den svåra situationen. Kanske gör automatiska tankar och tankfällor att vi mår sämre. Då ska vi träna att tänka på annat sätt, omformulera våra tankarmönster så att du kan känna att den svåra situationen egentligen inte är så farlig som du först trodde.

 • Andningsträning
 • Avslappningsövningar
 • Avslappningsmassage, zonterapi
 • Mindfullnessträning
 • Behandling med akupunktur eller akupressur. Dessa har god effekt för att minska stress symptom. T ex sömnsproblem, depression, panik-ångest, ängslighet. Mag-tarm problem.....o.s.v.