StödsamtalJag erbjuder stödsamtal till dig som är i en svår situation, t ex till dig som har ångest eller ängslan, nedstämdhet, till dig som har problem med smärtor i kroppen, sömnproblem, relationsproblem, till dig i sorgen eller som är i en krissituation. Jag har gått igenom utbildning för KBT-kompetens hos Sverigehälsan. Jag har avlagt magisterexamen i psykologi vid Lunds Universitet. Jag har dessutom en femårig läkarutbildning från mitt hemland, Kina. Därför har jag mycket goda kunskaper som jag kan använda för att hjälpa dig.

Vad betyder KBT? Det betyder kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illa befinnande. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Stödsamtal med KBT inriktning hjälper dig dig att ändra dina tankemönster och beteendemönster, dvs hur du tänker, och hur du handlar i den aktuella situationen och syftet är att hjälpa dig att må bättre. Till skillnad från flera andra slags samtalsterapier är KBT inriktad på lösningsfokuserande samtal.

Välkommen!