Öronakupunktur & örondiagnostik
Öronakupunktur är en av behandlingsformerna inom TCM (Traditional Chinese Medicine) och har samma långa historia som traditionell akupunktur. Örat ses som ett hologram för hela kroppen. Det innebär att kroppens alla delar motsvaras av punkter i örat. När det finns problem i någon kroppsdel, t.ex. mag-tarmbesvär, smärta i axlarna, hjärt-kärlsjukdom eller njursten så reflekteras dessa besvär på motsvarande punkter i örat som kan bli ömma, få en färgförändring, bli litet svullna eller buktiga.

Apparat för örondiagnostikÖrondiagnos görs numera med en apparat som är försedd med en elektrisk detektorpenna. När man undersöker örat och träffar någon punkt som motsvarar ett sjukt organ får man en indikation. T.ex. om man har problem med njurarna, så har motsvarande område i örat lägre elektrisk resistens, apparaten ger då en ljudsignal.

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som innebär att man sätter en magnetisk kula på de punkter som motsvarar det sjuka organet och på andra punkter som anses kunna bidra till att bota sjukdomen. Varje magnetkula är fäst på ett litet klisterpapper och klistras alltså fast - en helt smärtfri behandling.
      Om man t.ex. har svårt att sova sätter man magnetiska kulor på motsvarande punkter: Sheng Men, punkter för Cortex och på de speciella punkterna för sömnen. Patienten behåller kulorna i 2-3 dagar och får trycka på dem flera gånger om dagen. Om man därefter fortfarande har svårt att sova upprepas behandlingen. De magnetiska kulorna byts ut var tredje dag.
      Bilderna nedan visar hur några sjukdomstillstånd motsvaras av förändringar i örat.

Kolit
Reumatism, åderbråck, mag-tarmkatarr Kranskärls-sjukdom Höga blodfetter

Med öronakupunktur kan man behandla en rad hälsoproblem t.ex.:

  • Sömnproblem
  • Mag-tarmbesvär
  • Oro-nervositet
  • Nikotinberoende
  • Huvudvärk
  • Allergier och astma
  • Inkontinens eller problem i urinvägarna
  • Störningar i hormonbalans och ämnesomsättning
  • Övervikt